Offentlig miljö/Kontor

Genom att försköna, förbättra eller förnya arbetsplatsen på företaget, får man en bättre arbetsmiljö och trivseln ökar. Detta i sin tur brukar ge en högre effektivitet och därigenom bättre lönsamhet. Har företaget en genomtänkt arbetsmiljö skapar man bättre förtroende och förstärker varumärket.

Att försköna kan man göra med konst, tavlor, tapeter eller gardiner. Rätt val av färgsättning och möblering kan ge ökad kreativitet på arbetsplatsen. Blommor, växter och frukt ger energi.

Att förbättra kan vara att se över hur man arbetar och vilka behov som finns. Att utnyttja lokalen på bästa sätt. Och med rätt inredning med smarta lösningar ökar effektiviteten och lönsamheten.

Man kan med enkla medel förnya och förbättra miljön på arbetsplatsen. Medvetna val av möbler, textilier och konst ger ett bättre helhetsintryck både för personalen och ev. kunder/besökare.
Ökad trivsel skapar bättre förutsättningar för alla.

Och visst är det kul att jobba i en trevlig miljö! 
 
 
Beathe Skaate Inredning & Inspiration • Telefon 070-896 05 95 • E-post: beathe@skaate.se